Brandbeheersing Nederland

Stobbeweg 12

2461 EX Ter Aar


Tel: 0172-534545

E-mail: Info@brandbeheersingnederland.nl

 

Brandwerend bekleden van (hoofd)draagconstructies

Brandbeheersing Nederland is gespecialiseerd in brandwerende bekleding.

Bij brand loopt een staalconstructie risico. Wanneer het staal te heet zou worden, kan het onder de normale ontwerpbelasting dusdanig vervormen, dat de constructie bezwijkt. Omdat de stalen liggers van een geïntegreerde vloerconstructie goeddeels door beton omgeven zijn - alleen de onderflens ligt immers bloot - hebben dit soort vloeren zonder meer een brandwerendheid van 30 minuten. Voor een gebouw met één enkele bouwlaag is dat in de meeste gevallen toereikend. Voor gebouwen met meer bouwlagen gelden overwegend zwaardere eisen. Dan moeten de onderflenzen van de vloerliggers dus brandwerend worden bekleed.

Een dergelijke bekleding op het staal vertraagt het opwarmen tijdens een brand aanzienlijk. Op deze wijze wordt de tijdsduur tussen het tijdstip van ontstaan van de brand en het tijdstip van bezwijken verlengd. Met een goed ontworpen en aangebrachte bekleding kan het bezwijkmoment uren worden opgeschoven.

De totale brandwerendheid van de staalframebouw van wanden en vloeren wordt verzorgd door de verschillende componenten waaruit de elementen zijn opgebouwd. Voornamelijk de bekleding bepaalt de brandwerendheid van het staalframebouw element. Een bekleding van materiaal met extra brandwerende eigenschappen kan de totale brandwerendheid tot op de hoogste eis brengen.

De waarden voor de brandwerendheid van de staalframebouw onderdelen zijn bepaald door brandproeven of ze zijn vastgelegd in erkende kwaliteitsverklaringen (KOMO-attesten).

  1. Specialisatie
  2. Brandwerend bekleden
  1. Terug

Kwalificaties en Certificeringen

Gyproc
NOA Afbouw Garantie
VGM Checklist Aannemers
FSC