Brand- en rookwerend compartimenteren van gebouwen

Brandbeheersing Nederland is gespecialiseerd in brandscheidingswanden en brandwerende plafonds.

Op deze pagina vindt U hierover beknopte informatie.

Het Bouwbesluit schrijft voor dat gebouwen in brandcompartimenten ingedeeld moeten worden. Een dergelijk compartiment is een ruimte, waarbinnen een brand gedurende bepaalde tijd ´opgesloten blijft´, zodat andere compartimenten niet door de brand worden aangetast.

Hierdoor heeft men bij brand voldoende tijd om te vluchten via een intact gebleven brand- en rookvrije vluchtroute.

  1. Specialisatie
  2. Compartimenteren gebouwen
  1. Terug

Kwalificaties en Certificeringen

Gyproc
NOA Afbouw Garantie
VGM Checklist Aannemers
FSC