Brandbeheersing Nederland

Stobbeweg 12

2461 EX Ter Aar


Tel: 0172-534545

E-mail: Info@brandbeheersingnederland.nl

 

Normen

Bij het realiseren van brandveiligheid in de bouw zijn er 2 basisuitgangspunten:

  1. De gebruiker van het pand moet bij brand binnen de gestelde tijd veilig kunnen vluchten.
  2. De brand moet beheersbaar blijven.

In Nederland wordt voor wat betreft de rookwerendheid van scheidingen van compartimenten uitgegaan van een NEN 6075- bepaalde pragmatische methode waarbij de tijd waarin een constructie vlamdicht blijft vermenigvuldigd wordt met 1,5. Een afdichting die 20 minuten vlamdicht blijft wordt geacht 30 minuten rookwerend te zijn. De weerstand van een brandscheiding kan worden aangetoond door gebruik te maken van de Nederlandse norm NEN 6068 en 6069. Volgens deze normen dienen gesloten scheidende elementen gedurende de gestelde tijd te voldoen aan de criteria op de gebieden van vlamdichtheid en thermische isolatie.

De beoordeling van de installatiedoorvoeren voor wat betreft de prestatie bij brand wordt bepaald met behulp van de experimentele bepalingsmethode van NEN 6069. Op grond van deze norm wordt vervolgens op basis van de resultaten op vlamdichtheid en thermische isolatie een uitspraak gedaan over de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van de constructie. Een probleem bij deze werkwijze is dat er geen standaard proefopstelling of configuratie bestaat waardoor het toepassingsgebied van de proef vaak beperkt is. Tegenwoordig wordt de norm NEN-EN 1366-3 door NEN 6069 aangewezen voor het beproeven van brandwerende afdichtingssystemen. Deze norm geeft voor verschillende installatiedoorvoeren standaardconfiguraties waardoor het duidelijker is waarvoor het systeem toegepast kan worden.

Classificatie

De classificatie vindt plaats op basis van het Europese classificatiesysteem volgens de NEN-EN 13501-2 (niet voor ventilatiesystemen). In het classificatiedocument wordt aangegeven hoe het systeem in minuten (30, 60, 90 of 120) heeft gepresteerd op vlamdichtheid en thermische isolatie.

  1. Normen
  1. Terug

Kwalificaties en Certificeringen

Gyproc
NOA Afbouw Garantie
VGM Checklist Aannemers
FSC