VCA

Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers.

Wij zijn VCA* gecertificeerd onder certificatienummer NCK.2016.548.VCA (versie 2008/5.1) met een geldigheidsduur tot 21-03-2020.

Met deze certificering kunt u erop vertrouwen dat wij alles optimaal organiseren om zo veilig mogelijk te kunnen werken, wij voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van arbo, veiligheid en milieu. De certificering wordt jaarlijk getoets door een onafhankelijke certificatie instelling.

Een eis vanuit de VCA norm is het uitvoeren van een LMRA, oftewel Laatste Minuut Risico Analyse. LMRA is een korte risicobeoordeling welke op de werkplek door de medewerkers uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden. Het doel is dat de medewerkers zich ervan bewust zijn dat alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen.

De LMRA wordt uitgevoerd middels het doorlopen van een korte vragen/checks om zeker te stellen of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en/of opnieuw kunnen worden gestart.

  1. Kwalificaties en certificeringen
  2. VCA
  1. Terug

Kwalificaties en Certificeringen

Gyproc
NOA Afbouw Garantie
VGM Checklist Aannemers
FSC